Provinciaal

Sinds het seizoen 2007-2008 wordt de competitie volledig opgevolgd met het online systeem toernooi.nl. Competitieverantwoordelijken en/of ploegkapiteins kunnen online hun eindstand inbrengen. Het zorgt voor een uniformiteit binnen het Vlaamse badmintongebeuren.

Er worden verschillende competities georganiseerd op zowel provinciaal als Vlaams niveau. Op provinciaal niveau organiseert de VVBBC:

 • Gemengde competitie: van begin september tot eind december
 • Heren competitie: van begin januari tot eind april
 • Dames competitie: van begin januari tot eind april
 • Recreanten competitie: van begin september tot eind mei

Uitslagen en tussenstanden
Uitslagen en tussenstanden kunnen online opgevolgd worden op het online competitiesysteem van badmintonvlaanderen.toernooi.nl.

Clubverplichtingen

 • Breng zo snel mogelijk – binnen de 12 uur na de wedstrijd – de wedstrijduitslagen in via het online systeem badmintonvlaanderen.toernooi.nl
  Om 18u op zondagavond worden al de ingebrachte uitslagen doorgezonden naar de kranten, zodat de pers ze in de gunstigste voorwaarden dinsdag kan publiceren. Alleen zo kan badminton de promotie krijgen die ze zou moeten hebben.
 • Clubs die hun boete van het vorige seizoen niet betaald hebben, kunnen niet deelnemen aan de competitie van het nieuwe seizoen.

Shuttles

 • eerste, tweede en derde provinciale spelen met goedgekeurde veren shuttles.
 • lagere reeksen: laagst geklasseerde speler mag kiezen, goedgekeurde plastic of goedgekeurde veren shuttle. Wanneer een partij evenwel betwist wordt tussen spelers met tenminste het C2 klassement wordt gespeeld met veren shuttles wanneer één van deze spelers daarom verzoekt.

Wijzigingen/uitstel
Een aanvraag tot wijziging of uitstel voor de provinciale competitie dient gericht te worden aan de provinciale sportcommissie. Bij de aanvraag dient een bewijs van onbeschikbaarheid van de zaal zitten. Er dient zelf een alternatieve datum voorgesteld te worden die binnen de competitieperiode van de betreffende competitie valt, zijnde

 • voor de gemengde competitie, in de periode van 01/09 tot 31/12 van hetzelfde speeljaar
 • voor de heren en dames competitie, in de periode van 01/01 tot 31/04 van hetzelfde speeljaar

Opgepast: de competitiewedstrijd onderling tussen beide clubs op een ander moment laten plaatsvinden dan de officiële datum kan onaangename (financiële) gevolgen hebben:

 • de Vlaamse anti-doping organisatie volgt de officiële kalender. Clubs draaien op voor de onnodig gemaakte kosten;
 • bij sportongevallen kan de verzekering weigeren tussen te komen in de kosten;
 • klachten zullen niet weerhouden worden bij de tucht- en klachten commissie;
 • punten voor het individuele klassement en voor de competitie kunnen niet toegekend worden;
 • geldende boetes volgens de reglementen zullen aangerekend worden;

Reglement
Het reglement van toepassing op de interclubcompetitie gemengd, heren en dames
(zowel voor liga als provinciaal) vinden jullie terug in het clubdossier in de C320.

Ploeg inschrijven voor de provinciale competitie
Vanaf 1 mei kan men inschrijven voor de VVBBC-competitie van het volgende seizoen. Inschrijven kan enkel online. Inschrijven kan met de competitielogin van je club. Ook de secretaris kan de inschrijvingen doen met zijn login voor het ledenbeheer.

Termijn
Gelieve de inschrijving in te sturen voor 15 mei voor zowel de gemengde competitie als voor de dames- en herencompetitie.

Er wordt ook al een basisopstelling gevraagd. Deze kan u aanpassen (via e-mail) tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de competitie. Voor de berekening van de basisindex wordt rekening gehouden met het klassement op 15 mei. Uitgeleende en getransfereerde spelers kunnen momenteel nog niet geselecteerd worden. Gelieve deze via e-mail door te geven.

Uitschrijven
Wens je als ploeg uit te schrijven, geef dit dan zo snel mogelijk door aan Badminton Vlaanderen via mail naar competitie@badmintonvlaanderen.be. Wacht hier niet mee tot 15 mei! Het niet uitschrijven van een ploeg kan heel wat (financiële en organisatorische) gevolgen hebben. Zorg er voor dat ieder team over voldoende spelers en invallers kan beschikken.

Reeksindeling
In alle reeksen zakt de laatste uit de stand naar een lagere afdeling. Al de kampioenen stijgen. In eerste provinciale stijgen er twee ploegen afhankelijk van het aantal zakkers uit de liga competitie. De reeksindelingen worden opgemaakt na sluiting van de inschrijvingen.

Voor vragen of bijkomende info contacteer je Badminton Vlaanderen via mail.